2017-09-19

سعدی‌خوانی‌ها - شش


به لطف آدم‌ها، زمانه چنان عوض شده که این حکایت از گلستان سعدی را می‌توان 180 درجه تغییر، و به امروز تعمیم داد:

«حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر بر محل خطر است؛ یا دزد به یک‌بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است، هرجا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی‌هنر لقمه چیند سختی بیند.»

سعدی‌خوانی‌ها - پنج


«از دریچه چشم مجنون باید در جمال لیلی نظر کرد تا سرّ مشاهده او بر تو تجلی کند.»

تا تو را حالی نباشد هم‌چو ما
حال ما باشد تو را افسانه پیش


گلستان سعدی

2017-09-18

سعدی‌خوانی‌ها - چهار: درس‌هایی برای زندگی


«مگر آن درویش صالح که بر قرار خویش مانده بود و تغیر در او نیامده؛ گفتم مگر معلوم تو را دزد نبرد؟ گفت بلی بردند، ولیکن مرا با آن الفتی چنان نبود که به وقت مفارقت خسته‌دلی باشد.»


گلستان سعدی

سعدی‌خوانی‌ها - سه


به مدعیان دروغین عشق، که نالان از تنهایی‌اند، باید گفت: «گر تو را در بهشت باشد جای - دیگران دوزخ اختیار کنند»*


* گلستان سعدی

2017-09-17

سعدی‌خوانی‌ها - دو


اگر از شما پرسید: «عیب‌های مرا بگو.»
به او بگویید: «این سخن از دیگری پُرس که آن نظر که مرا با توست، جز هنر نمی‌بینم.»*


* گلستان سعدی

پ‌ن: ور هنری داری و هفتاد عیب - دوست نبیند به‌جز آن یک هنر

2017-09-16

ارغوانم


آفتابا چه خبر؟
این‌همه راه آمده‌ای
که به این خاکِ غریبی برسی؟

ارغوانم را دیدی سرِ راه؟
مثل من پیر شده‌ست؟

چه به او گفتی؟ او با تو چه گفت؟
نه، چرا می‌پرسم
ارغوان خاموش است
دیرگاهی‌ست که او خاموش است
آشنایان زبانش رفته‌ند
ارغوان ویران است
هردومان ویرانیم.


 هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه)


پ‌ن: پیش‌تر شعر اصلی ارغوان را دکلمه کرده بودم؛ بشنوید.

ببخش که زنده‌ام هنوز«این منم بر سر خاک تو، که خاکم بر سر»پ‌ن: مصرعی‌است از گلستان حضرت سعدی. تصویر را هم گویا دوستی به‌نام میثم آخوندی گرفته‌است.

2017-09-09

سعدی‌خوانی‌ها


به‌جای «علف باید به دهن بزی شیرین بیاد» می‌توانید از این جمله گلستان سعدی استفاده کنید:
«هرچه به دل فروآید، در دیده نکو نماید.»

2017-09-08

و زن سپیده بود، شعر بود، انقلاب بود و عشق


در روسی، کلمات «سپیده» و «شعر» و «انقلاب» و «عشق» همه الفاظی مونث‌اند و شاعران این دوره در اغلب اشعار خود «زن» را مظهر این چیزهای مطلوب قرار می‌دادند. مکتب‌های ادبی - رضا سیدحسینی - جلد دوم - فصل سمبولیسم

رادیو فرفری - ورژن جدید - دانلود مجموعه کامل


ورژن جدیدی از فصل اول رادیو فرفری عرضه شده، که از این لینک‌ها می‌توانید به رایگان دانلود کنید:

اپیزود اول - پارت اول
اپیزود اول - پارت دوم
اپیزود دوم
اپیزود سوم


نسخه قدیمی رادیو فرفری را این‌جا بشنوید.

رادیو چهرازی را هم که فراموش نکرده‌اید؟! مجموعه کامل صوتی، تصویری، متنی و ... رادیو چهرازی را می‌توانید در وبلاگ عقاید یک گرگ دنبال کنید.

پست‌های مرتبط: عوامل رادیو چهرازی چه کسانی بودند؟