2009-08-30

پست اول


نوت‌هایی زیادی تو این وبلاگ نوشته شده، ولی با پیشرفت ِ زمان به نظر ِ خودم، خجالت‌آور اومدن. بنابراین برای کمتر خجالت کشیدن تعدادی از پست‌های قدیمی رو حذف می‌کنم.
این پست، پست اول نیست و قبل‌تر هم چندین پست بوده که حذف کردم.
پ‌ن: صرفن جهت ثبت در تاریخ!