۱۳۸۸-۰۸-۱۹

روزگار جهل


همه می دونیم که حوادثی که الان در ایران اتفاق می افته قبلا در انتخابات پرشور ونزوئلا اتفاق افتاده ولی شاید همه نمی دونستن که کوبا هم یه همچین شرایطی داشته ! فعلا بخونید :

" از هر سه کوبایی تنها یکی خواندن می دانست حال آنکه چیزی نمی خواند : روزنامه ها که کاملا زیر نظارت بود قابل خواندن نبودند . سانسور دامن کتابها را نیز می گرفت و کتابخانه ها و دانشگاه را خالی میکرد .
حزب های مخالف پیوسته حرف می زدند : آنها خود را نگهبانان آزادی های دموکراتیک می شمردند . همه ، حتی حزب کمونیست خواستار قانون اساسی و انتخابات بود . اما صدایشان سال به سال یواش تر می شد و دیگر به گوش نمی رسید .
باتیستا منفور بود ولی کسی نمی دانست چه کسی را باید جایگزین او ساخت . هرگاه با کسی از انتخابات عمومی صحبت می کردید به شما می خندید .
باری ، کوبا کشوری می نمود که تسلیم است و بدبختی به صورت تب در آن ثابت شده است . "

  • جنگ شکر در کوبا / ژان پل سارتر / جهانگیر افکاری