2009-11-30

من ِ منحرف

" چراغ ها را من خاموش میکنم" رو خوندم . تا لحظه آخر منتظر بودم بالاخره " امیل " به " کلاریس " پیشنهاد بی ناموسی بده !!! ( اسمایلی گرگ منحرف )
ولی چه میشه کرد که سعی من و دل باطل بود !
اصلا اگه " کلاریس " فکر بی ناموسی تو کلش نداشت چرا هی خودشو ماتیک مالیسم میکرد ؟!
چرا " امیل " هی مرخصی میگرفت میومد دیدن " کلاریس " ؟
آقا من اعتراض دارم . اقلا یه حال ساده هم نداشت توش که یه خورده امیدوار بشیم ! آخرشم این امیل ِ خر هیچ کاری نکرد و کتاب تموم شد !
به نظرتون اگه امیل پیشنهاد میداد کلاریس قبول میکرد ؟؟؟