2009-11-20

گداهای هدفمند

متکدی محترمی در عقبی خونمون رو زده . داداشم رفته و برگشته میگه : گداست میگه تصادف کردم پول دیه ندارم ، 1000 تومن بدین !!! ( خدا رو شکر که نرخ مصوب گداها هم هدفمند شده )
10دقیقه دیگه کوچه رو دور زده و اومده در جلویی خونمون !
داداشم رفت و اومد گفت : همون گداست میگه بچم مریضه بیمارستانه پول ندارم ، 1000 تومن بدین !!!
میگن اگه مصیبت بیاد پشت سر هم میاد واسه همین بدبخت اتفاق افتاده !