۱۳۸۸-۰۹-۳۰

ارتش چرا ندارهچند روز بعد از نگارش این پست، عازم خدمت سربازی شدم. به‌عنوان یادگاری و ثبت در تاریخ نگه می‌دارم! [محتوا حذف شد.]