2010-03-30

درمان قطعی و عملی سنگ کلیه و گرفتگی مجاری ادراریطبق تحقیقات داداش 14 ساله ای که دارم : طی هر قسمت از "24 "  شما به اجبار حداقل 3 بار احتیاج به دفع ادرار پیدا خواهید کرد !

پ . ن : 100 % گیاهی و طبیعی

2010-03-24

داداش 14 ساله ای دارم

جان سنا برای نجات زنش خودش رو به آب و آتیش میزنه . تو یه صحنه ماشین رو جلوی قطار قرار میده و می پره رو قطار و ... و من جوگیر میشم !
من : ببین عشق با جوونای مردم چه میکنه !
داداش : بابا زنشه !
من : خب آدم باید عاشق زنش باشه دیگه ؟!
داداش : نخیر ، عشق مال ِ قبل ازدواجه !

پ .ن : فیلم 12 راند با بازی جان سنا

2010-03-21

یک آفتابه پر

نقل قول ; دو سال بعد میگیم : " کاش بر میگشتیم به دوران خدمت که تنها غممان یک آفتابه پر آب بود ! "