2010-04-22

دکطرای اقطساد

طرف دکترای اقتصاد هم که داشته باشه وقتی بخواد از عابر بانک پول بگیره ، یکی از صفرا رو با انگشت میگیره تا " تومنش " کنه !


آقا گرگه رو از طریق فید دنبال کنید ، حالشو ببرین !