۱۳۸۹-۰۲-۱۳

دنياي سوفي

بعضي وقتها كه سوفي ميگه : " خواهش ميكنم بيشتر توضيح بده ! " ميخوام داد بزنم : راس ميگه بابا بيشترتر توضيح بده !
بعضي وقتها هم كه ميگه : " فكر ميكنم فهميدم منظور فلاني چي بوده ! " داد ميزنم : گه خوردي ، من كه هنوز چيزي نفهميدم !

خلاصه يا مشكل از منه يا سوفي خيلي گيرايي بالايي داره ؟

آقا گرگه رو از طریق فید دنبال کنید ، حالشو ببرین !