۱۳۸۹-۰۳-۰۴

سيم خاردار

دوستي كه ميگه به خاطرت حاضره حتي زندون هم بره ، معلومه تا حالا پشت ِ يه در ِ بسته هم نبوده .

پ . ن : حال و هواي اين روزهاي من باعث شد اين جمله رو بنويسم . سربازي باعث ميشه تمام اصول اخلاقي برات بي معني بشه . وقتي سربازي فقط خودت مهمي . فقط خودت ، مي فهمي ؟