۱۳۸۹-۰۳-۲۰

عاشقانه دودي

مي دونين فاصله بين انگشت هاي دست واسه چيه ؟
يكيشو من ميدونم واسه گرفتن سيگاره ! بقيش رو شما بگين !