2010-06-12

جهش يافته

معمولا كساني كه فلسفه رو عميق ميخونن به پوچي مي رسن ، 
من چند تا كتاب فلسفه گرفتم ، هنوز لاشون رو باز نكردم ، حس ميكنم به پوچي رسيدم !