2010-07-10

وحدت


تهرون با اون عظمتش يه دونه " افق شرعي " داره  .
دهات ما 9 تا مسجد داره با 9 تا افق شرعي متفاوت !