۱۳۸۹-۰۴-۲۳

بدون عنوان

زندگي كه يكنواخت شد - خود به خود - ميره رو اسكرين سيور !
حالا اسكرين سيور بعضي ها هم جالبه ؛ يه آكواريوم پر ِ ماهي ، كارتون و ... .
اسكرين سيور دنياي اين روزهاي من ، يه صفحه سياهه ...

+ لا اقل از اين نوشته رنگيا هم نداره كه اسم تو رو بنويسم ، بچرخي تو زندگيم !                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.:: اهميتش در تعداد خوانندگان ِ فيدش ! ::.

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ