2010-07-10

آهاي بگيرينش دزد ...

بالاخره يكي پيدا شد واس مينيمال ايراني ارزش قائل بشه !
ايشون دارن يه كلكسيون دزدي جم ميكنن .
مريد باشن ... .

+ مطلب ريزنوشت در اين مورد
+ دزد اول
+ دزد دوم
+ يكي از مطالب دزدي شده از اين وبلاگ