2010-07-23

بارسا VS منتخب جوانان محلات گرگ دره !

از كوچه جلويي كه رد ميشم ، تموم بچگي هام مياد جلو چشام .
زمين فوتبالمون كه حالا توش پر ِ ساختمونه .
به شور و هيجان فوتبال فك ميكنم 
و لذت ِ خوردن كيك و سانديس  ِ پيروزي !
و اطمينان دارم اگه بچه هاي محله ما با بارسلونا سر ِ راني بازي كنن ،
100 % لولشون ميكنن !
يني 20 تا رو شاخشه !


+ نه چندان مرتبط : برزيل VS كره شمالي 


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ