۱۳۸۹-۰۵-۱۴

خوشگلی دردسر داره !

به رفیقم اسمس زدم , گفتم یه چیزی داری مثلن ؟
جواب داد : " نه خوشگلم ! "
10 دقیقه بعد به پسر خالم اسمس زدم : امروز میریم فوتبال ؟
جواب داد : " نه خوشگل ! "
بعد من می ترسم دیگه تهنایی برم بیرون آخه ... !


+ : دسترسی به اینترنت در استان ما 4 روز ِ غیر ممکن شده !
 بعد من ایمان آوردم به حرف اینایی که میگن اینترنت اعتیاد میاره .
شبا انگشت اشارم درد میکنه .
خمارم شدید !
الان از کافی نت یه شهر دیگه آن شدم . اصن نمیخوام برم بیرون !
ممنون از همه دوستانی که سر زدن و کامنت گذاشتن و حتی اونایی که میان ولی با من قهرن کامنت نمیذارن ! ( بعضیا )