۱۳۸۹-۰۵-۱۹

كمبود امكانات

[ صداي زنگ در - آقا گرگه در را مي گشايد ]

- ببخشيد ، آفتابمون افتاده تو حياط شما !!! [ واقعي ]


+ بالاخره من اومدم !
+ آخرين عكس منتشر نشده از آقا گرگه در وضعيتي زننده !
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ