۱۳۸۹-۰۶-۰۳

همه چي آرومه ، من چقد خوچحالم

بعد ميگن اميد به زندگي چرا اينقد تو ايران كشيده پائين ؟!
خو شما رتبه منو با بقيه دوستام مقايسه كنيد :
21 ، 40 ، 114 ، 116 ، 240 ، 538 ، 583 ، 700
حالا رتبه خودم :
900 ؟ نه
1000 ؟ نه
1500؟ نه
1983 !
يه خورده ديگه ميخوندم تاريخ تولدمو به دست مياوردم !
بعدش شما همتون فله اي قبول ميشين نميگين من ِ بدبخت از كجا بيارم پول شارژ كه به همتون تبريك بگم ؟!