۱۳۸۹-۰۶-۰۷

خاطره سربازي و دستشوئي !

* نكته اخلاقيش رو بگير ! *

روز اول عجب شير ، سخت ترين روز عمر و يه دستشوئي 5 دهنه كه 2 تاش كار ميكنه براي 160 نفر ، اونم چي با آفتابه !
خولاصه يه وعضيا !
بعد 2-3 روز مرخصي اول دوره كه برگشتيم دستشوئي جديده رو افتتاح كرده بودن !
ميون اون همه تلخي و استرس پنجره اميدي بود ؛ بي نهايت دستشوئي ، آينه ، آبخوري !
اينا همشون باعث شده بود روحيه عجيبي بين ما ايجاد بشه .
همه از در دستشوئي كه وارد ميشدن ميخنديدن !
خلاصه شاد بوديما .
آها ، اينا رو گفتم برسم به نكته اخلاقي ...

نكته اخلاقي :
گاهي وقتها يه اتفاق - هر چند كوچيك -  ميون اين همه زندگي تلخ باعث شادي و دلگرمي ميشه ، شايد تو - آره خودت - همون اتفاق كوچيكه يه نفر ديگه باشي ، بهتر نگاه كن تا زندگي تلخ ِ كسي رو تلخ تر نكني .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ