2010-09-09

و آقا گرگه متولد شد ...

هر دوهزار سال يه بار يه اتفاق بزرگ ميفته .
مسيح كه متولد شد مردم منتظر بودن 2000 سال بعد اتفاق بزرگتري ببينن 
غافل از اينكه 9 ِ سپتامبر 1989 اون اتفاق بزرگ صورت گرفته بود !


+ حواشي :
+ اولين نفر، نتلاگ بهم تبريك گفت !
+ براي اونها كه فك ميكنن من خيلي سنم زياده يه بار اتمام حجت كنم ،
ملت به خدا من هنوز بچم .
تازه 22 سالم شده .
+ آلفرد رودان يه جمله داره حسب حال الان منه :
" تكرار ارزش شادي ندارد "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ