۱۳۸۹-۰۷-۱۲

متروک

تو
یعنی ؛
یادی که مرا فراموش .

+ حسن اسماعیل زاده لطف کردن و مجموعه شعر زیباشون رو برام فرستادن .
  شعر بالا هم از این مجموعه ( طرح هایی بر دیواره غار ) انتخاب کردم .
+ من الان تهران دارم به لعنتی میرم , آی لاو یو ... .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ