۱۳۸۹-۰۹-۰۱

مشکلات اقتصادی ازدواج جوانان !

[ دعای خیر پدر سر سفره عقد ] :
ایشالا به پای هم سیر شین !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ