2011-04-06

90.01.16

حتما باید یکی بهت بگه که
" بیا از این به بعد فقط دوستای معمولی باشیم "
تا بفهمی چرا
" معمولی بودن خیلی غمگینه :( "