۱۳۹۰-۰۱-۳۰

نقاط تاریک ِ آفرینش !

آدم گفت :
بار خدایا , مرا چگونه طاقت ِ این همه بلا و مصیبت باشد ؟
خداوند لختی اندیشید و ...
" تخم ِ چپ " اختراع شد !!!