2011-05-05

هیچ وقت کاندوم رو از داروخانه محلتون نخرین !‏

طرف رفته بوده خواستگاری ,
برمیگردن خونه
خانوادش میگن : چرا اینقد خجالت میکشیدی ؟
میگه : اگه شما هم هر روز از بابای دختره کاندوم می خریدین , خحجالت میکشیدین !!!‏