۱۳۹۰-۰۳-۱۸

90.03.17 مث همه شب هایی که پای تو وسط بود , نخوابیدم :(

حالا که رفته ای
پرنده ای آمده است
در حوالی همین باغ روبرو
هیچ نمی خواهد
فقط می گوید
کو کو ...


محمدرضا عبدالملکیان