2011-09-20

آقا گرگه و سنگ صفرا

پرستار: به هیچ وجه تو 24 ساعت آینده غذا نمی خورین .
من : حتی آب ؟
پرستار : حتی آب
من : ببخشین میشه تخت من رو با اون تختی که آفتاب بهش میخوره عوض کنین ؟
پرستار : چطور ؟
من : میخوام پس از سالها دوباره فتوسنتزم رو شروع کنم !

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


پ ن : هری پاتر و سنگ چادو