2011-09-24

سیگارتو بکش رفیق ... به دوری عادت می کنیم

قبلنا با یه پک سیگار میشد هر کس و هر خاطره ای رو فراموش کرد
الان نمیدونم مشکل از این سیگارای لعنتیه
یا خاطراتت یه جور دیگن
یا تو ...
خلاصه
که یه پاکت هم که بکشی
فراموش که نمیشن هیچ
بدتر هم میشن
:((

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ