۱۳۹۰-۰۷-۲۰

... و بود


میخواستم شب را پیش ِ پائولین باشم .
می‌دانستم که وقتی منتظر ِ من است تا برگردم ,
در خواب چه‌قدر زیبا میشود
و بود .‏‏

ریچارد براتیگان - در قند ِ هندوانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ