۱۳۹۰-۰۷-۲۰

نقل قول از کتاب در قند هندوانه - ریچارد براتیگان

میخواستم شب را پیش ِ پائولین باشم.
می‌دانستم که وقتی منتظر ِ من است تا برگردم،
در خواب چه‌قدر زیبا می‌شود
و بود.‏‏ریچارد براتیگان - در قند هندوانه

۱ نظر: