2012-05-21

عشق ِ چینی هم رسید

یه بار بهش میگی دوستت دارم , تا آخر ِ عمر کلفتیت رو می‌کنه !