2012-05-27

عقاید ِ یک گرگگــُــرگ‌ها آدم‌ها را دوست دارند , برای ِ همین آن‌ها را می‌خورند !
مگرنه‌اینکه آدم‌ها به کسانی که دوست‌شان دارند می‌گویند : " بخورمت " !
با این تفاوت که دوست داشتن ِ گرگ‌ها واقعی است. 


   پ‌ن : بازنشر +