۱۳۹۱-۰۳-۰۹

دلم برای ِ درخت‌های ِ جنگلی می‌سوزه هفده اصله درخت ِ جنگلی باید بریده بشن تا یک تــُن کاغذ به‌دست بیاد . 
کاغذی که صرف ِ چاپ ِ کتاب‌های ِ " پـ نــ پــ " , " داستان‌های ِ جن و اسرار ِ آن "
 و " چگونه ثروتمند شویم ؟ " میشه .
دلم برای ِ درخت‌ها می‌سوزه .