2012-05-30

غمگینبازیکن ِ حریف پشت محوطه هیژده قدم از دستش میده . ضد حمله . با نزدیک به بیس سی پاس ِ کوتاه و بلند و اشتباه در آفساید گیری مدافعان ِ حریف و تعویض ِ منطقه بازی و شاید اشتباه ِ موثر ِ داوری می‌رسه به محوطه جریمه حریف و اونجاست که یه بازیکن ِ خودخواه ِ میلیون دلاری با یه ضربه نا‌امید کننده -  با اختلاف -  به بیرون می‌زنتش .
گزارش‌گر با هیجان داد می‌زنه :
" و این توپی که بی‌هدف به بیرون می‌ره . "
حس ِ همون توپ .