2012-05-24

توروزگارم سیاه
مثل ِ رنگ ِ زلفت
شب‌های ِ تنهایی‎‌ام دراز
مثل ِ تار ِ زلفت
من پریشان
مثل ِ خم ِ زلفت
گویا
خدا مست ِ بوی ِ زلف ِ تو بوده
آن‌گاه که
مرا آفریده است.