۱۳۹۱-۰۳-۰۱

لیلی نام ِ تمام ِ دختران ِ زمین است

لیلی زیر ِ درخت ِ انار نشست .
درخت ِ انار عاشق شد ,
گل داد ,
سرخ ِ سرخ .

   لیلی نام ِ تمام ِ دختران ِ زمین است - عرفان نظر آهاری - نتشارات ِ صابرین