2012-05-29

انشااگر یه روز معلم شدم به جای ِ " علم بهتر است یا ثروت ؟ " و " در مورد فصل بهار هر چه می‌دانید بنویسید " موضوع انشا رو اینجوری مطرح می‌کنم :
" کلمات ِ زیر چه خاطره‌ای را برای شما تداعی می‌کند ؟
زمستان – برف – هاااااا – جیب پالتو – اولین کافه – قهوه داغ – لبخند  "