2012-05-22

نیمکت رنگ شده بودن خیلی غمگینه


بعضی وقتا آدما میشن مثل ِ یه نیمکت ِ رنگ شده
کسی بهشون تکیه نمی‌کنه
کسی نزدیک‌شون نمیشه
یه گوشه تنها می‌افتن و ...