۱۳۹۱-۰۳-۱۳

داستانک‌های ِ فلسفی برتولت برشت


کسی به آقای ِ کوینر گفت : قاضیان ِ ما رشوه‌خوار هستند. آقای ِ کوینر پاسخ داد : متاسفانه اصلا این‌طور نیست.
آن‌ها رشوه‌خوار نیستند, حتی با بالاترین مبالغ هم نمی‌توان آن‌ها را تطمیع کرد تا حق را بگویند.

  فیل - برتولت برشت - علی عبداللهی - نشر مشکی