2012-06-04

فقط


رو دیوار ِ یه بار تو ریودوژانیرو یه تابلو دیدم که روش نوشته شده بود :

بعضی وقت‌ها لازمه آدم تنها باشه
تاکید می‌کنم
فقط بعضی وقت‌ها .