۱۳۹۱-۰۳-۲۱

هم‌دردی


 بینوایان
با جلد گالینگور ِ زرکوب
شیک و پیک                  چاق و چله
به قیمت ِ
خرج ِ یک ماه ِ بینوایان
به بازار آمد
تا دختر عالی‌جناب ایکس
در ویلای اختصاصی شمال فصل فصل بخواند
و به گیس ِ کوزت‌های جهان
قاه‌قاه
گریه کند !

  بفرمایید بنشینید صندلی عزیز - اکبر اکسیر - انتشارات مروارید