۱۳۹۱-۰۳-۲۴

هیچ


وقتی که آدم دیگر هیچ ندارد, باید همین هیچ را به شادی برگزار کند .

  بد نیستم, شما چطورید ؟ - کلود روا - از مجموعه بیست و یک داستان از نویسندگان معاصر فرانسه - انتشارات نیلوفر