۱۳۹۱-۰۳-۲۶

آخرین علاج


خوشبختی ِ ما در نفهمیدن و احساس ِ مسئولیت نکردن ِ ماست. بی‌شعوری آخرین علاج ِ بدبختی‌های ِ ماست.

   خدا و انسان - موریس مترلینگ - مجید کاغذچی