۱۳۹۱-۰۳-۲۷

با من پیر شو


جایی از کتاب ِ " خداحافظ گاری کوپر " به داستان ِ زنی اشاره شده که خاکستر ِ معشوق‌اش را به خانه می‌آورد و آن را در یک ساعت شنی می‌ریزد و می‌گوید:
" خیال کردی راحت شدی؟ حالا با من پیر شو"