۱۳۹۱-۰۳-۲۸

نقل قول: تاریخ فلسفه - ویل دورانت


یک دیکتاتور مخصوصا باید خود را در پرستش خدایان جدی نشان دهد؛ زیرا اگر مردم ببینند که حاکم به خدایان احترام می‌گذارد، و به اصطلاح مومن و متدین است، در تحمل بیدادگری‌های او کم‌تر رنج خواهند برد و کم‌تر بر ضد او توطئه خواهند کرد؛ زیرا معتقد خواهند شد که خدایان پشت و پناه این حاکم‌اند.


تاریخ فلسفه - ویل دورانت - عباس زریاب - انتشارات علمی و فرهنگی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر