۱۳۹۱-۰۳-۲۸

کار کن عمو ببینه
طرف چهارسال تو یه رشته تخصصی تحصیل کرده و لیسانس با معدل بالا گرفته .
میره برای استخدام و ازش میخوان که یه مدت به صورت ِ آزمایشی کار کنه تا ببینن چیزی بلده یا نه .
این وسط یا سیستم آموزشی ما مشکل داره که بعد چهارسال ِ تخصصی نمی‌تونه کار کردن به دانشجو یاد بده
یا روند ِ استخدامی ما کرم داره !