۱۳۹۱-۰۳-۱۵

آبی ِ آسمانی


" شب‌ها هم رنگ ِ آسمون آبیه . این‌که آدما سیاه می‌بینن‌اِش به آسمون ربطی نداره ."

این جمله رو از یه کاهن ِ بودایی در یکی از معابد دورافتاده‌ی ِ تبت شنیدم .