۱۳۹۱-۰۴-۰۱

چون قصه بدین جا رسید؛ شهرزاد لب از داستان فرو بست


تو نیستی
قاصدک‌های ِ سرگردان
من.