2012-06-16

قیمت لحظه‌ای طلا و سکه
به لیست ِ سایت‌های برتر ِ ایرانی که نگاه می‌کنیم دو سری سایت هستن که نباید باشن ولی هستن !
سایت‌های مربوط به قیمت ِ لحظه‌ای سکه و ارز و سایت‌های اطلاعیه‌های استخدامی .
سوالی که برای من پیش اومده اینه که اگه بیکاری اینقدر زیاده که هر روز چندصدهزار نفر به دنبال ِ آگهی‌های ِ استخدامی هستن
پس اون چندصدهزار نفری که به دنبال ِ قیمت طلا و سکه و ارز به صورت لحظه‌ای هستن کیانند پ ؟!